Shopping Cart

You have 0 in your shopping cart

Om Nano produkter

Hvad er Nano?

“Nanos” er et græsk ord og betyder dværg. Nano benyttes som prefix ligesom “centi”, “deci” og “kilo” og har betydningen milliarddedel. En nanometer er en milliarddedel af en meter eller 10-9m.

En Nanometer er en milliontedel af en millimeter. Et menneskeligt hår er i gennemsnit ca. 100.000 gange større.

Nanoteknologien gør verdens allermindste ting tilgængelig. En nanometer og er således en typisk afstand i den atomare og molekylære verden.

Alt stof er bygget op af atomer. Udviklingen af de såkaldte scanning probe mikroskoper har gjort det er muligt ’se’, og endog flytte rundt på, de enkelte atomer og molekyler i overfladen af materialer. Dermed kan man danne nye kunstige ‘nano-strukturer’, så man i princippet kan opbygge nye materialer atom for atom og molekyle for molekyle på samme måde, som man sætter Legoklodser sammen. Det er den slags færdigheder, der er kernen i nanoteknologi.

Mere præcist drejer nanoteknologi sig om at forstå, designe, fremstille og kontrollere materialer og objekter på nanoskalaen, dvs. fra 0,1 til 100 nanometer. Ved at kunne styre nøjagtigt, helt ned til det atomare og molekylære niveau, kan man i princippet udvikle nye materialer og processer med funktioner og egenskaber, som ikke kan opnås på andre måder.

Der findes ikke en anerkendt definition på, hvad nanoteknologi er. Der bruges derfor en pragmatisk definition som:

• Nanoteknologi omhandler strukturer som i mindst en dimension er mindre end 100nm

• Nanoteknologi betegner målrettet fremstilling eller manipulation af enkelte nanostrukturer.

• Nanoteknologi udnytter karakteristiske effekter mellem det atomare og mesoskopiske plan.

Der findes to grundlæggende strategier til fremstilling af strukturer i nanodimension. På den ene side er det “top-down” (=oppefra og nedefter) princippet, som fortrinsvis dominerer den fysiske og fysikaliske teknik. Her bliver strukturer og komponenter (startende fra mikroteknik) løbende formindsket.

På den anden side er det “bottom-up” (= nedefra og opefter) princippet, hvor der målrettet skabes mere og mere komplekse strukturer, som opbygges af atomare hhv. molekylære byggesten. Dette princip repræsenteres af kemikere og biologer, som længe har været fortroligt med bearbejdning af objekter i nanometerdimensionen.

Karakteristisk ved overgangen til nanometerskalaen, sideløbende med den tiltagende dominans af kvantefysiske effekter er, at overflade- hhv. grænsefladeegenskaber i modsætning til volumenegenskaberne af et materiale spiller en tiltagende rolle.

Som basisstruktur i nanoteknologien gælder:

– Punktformede strukturer, som i alle tre dimensioner er mindre end 100nm, (f.eks. nanokrystaller eller molekyler).

– Linieformede strukturer, som er indenfor nanoskalaen i to dimensioner (f.eks. nanotråde, nanorør og nanograve).

– Fladestrukturer, som kun er indenfor nanoskalaen i en dimension betegnes “inverse” nanostrukturer, dvs. porer, ligesom komplekse strukturer som f.eks. supramolekylære enheder eller dendrimere.

NanoLotus bidrager til videre udvikling og udnyttelse af potentialet både i den professionelle og i den private sektor.

Værd at vide..

Alle nanopartiklerne består hovedesageligt af:

• Keramik

• Diamant

• Sølv

• Glas

Nanopartiklerne kombineres forskelligt i hvert enkelt produkt tilpasset den overflade, der skal behandles. Nanopartiklerne “føres frem” af hovedbestanddelen i produktet, som altid er vand eller alkohol.

Når produktet påføres en overflade dannes en usynlig barriere i lighed med glas. Kun nanopartikler bliver tilbage på den forseglede overflade, imens vandet eller alkoholen fordamper.

Alle nanopartikler tåler varmepåvirkninger op til 300° C / 572° Fahrenheit.

NanoLotus® Nanoforsegling virker mest optimalt på den overflade de er specielt udviklet til.

Hvorfor udskiller NanoLotus® nanoteknologi sig fra andre…?

• Nogle konkurrenter sælger kun ét produkt, til alle overflader

• Konkurrenter sælger nanoprodukter, der ikke er nær så højt udviklede,NanoLotus®produkter er altid up-to-date. I øjeblikket (2010) findes der ca. 45 produkter, der testes og videreudvikles i laboratorie og flere er på vej.

• Andre tilgængelige nanoprodukter er ofte mixet med skadende materialer, f.eks. teflon, voks, olie og silikone. Disse tilsætninger forkorter virketiden af forseglingen.NanoLotus® produkter er uden disse.

• Andre tilgængelige nanoprodukter på markedet lader ikke overfladen ånde. Hvis en nanoforsegling ikke er åndbar, kan overfladen blive jordslået, og mug og dårlig lugt kan sætte sig i eller på det behandlede.

Effekten af en nanoforsegling:

Effekten af en nanoforsegling afhænger særligt af følgende.

1. Forrengøring:
Det færdige resultat af forseglingen, afhænger væsentligt af forrengøringen.

• Forseglingen vil ikke virke ovenpå urenheder, fedt og olie.

• Overfladen skal være 100% tør, fri for fedt, olierester osv.

• Der må aldrig bruges alkohol til forrengøringen, da dette kan medføre en formindsket effekt.

2. Hærdning:
Forskellige overflader vil have forskellige hærdetider, der afhænger af temperaturen, luftfugtigheden osv.

• En langtidsholdbar forsegling opnås kun efter korrekt brug og overholdt hærdetid.

• Se instruktionerne for hvert enkelt produkt.

• Termisk hærdning forlænger forseglingens levetid.

3. Overfladens beskaffenhed:
Da vi tilbyder forskellige produkter til forskellige overflader, er det altid vigtigt at bruge det korrekte produkt.

• Alle produkter er specielt tilpasset til hver enkelt overflade. F.eks. vil der i keramikforseglingen findes flere ” keramiske nanopartikler” og i bilrudeforseglingen vil der findes flere ” glas nanopartikler”.

• Som nævnt ovenfor, vi tilbyder ikke kun ét produkt til alle overflader.

4. Hvordan man rengører forseglede overflader:
Efter nanoforseglingen er veludført, skal der ikke længere bruges aggressive rengøringsprodukter.

• Rengøring foregår kun med vand og evt. et mildt rengøringsmiddel uden skadelige tenzider, f.eks. Nano Lotus Universal Rengøring.

Enkelte af vore partnere har rapporteret, at deres kunder beklageligvis er blevet ved at bruge stærke rengøringsmidler. Som et resultat heraf oplevede kunderne, at nanoforseglingen ikke var særlig holdbar, og effekten forsvandt efter et kort tidsrum. Det skyldes, at stærke rengøringsmidler (tenzider) forstyrrer nanostrukturen. I sådanne tilfælde skal overfladen blot rengøres med en smule alkohol eller den særlige Nano Rengøringssvamp ( husk at fugte den med vand!), herefter vil den fulde effekt af nanoforseglingen igen være til stede.

For helt at undgå disse problemer anbefales det at bruge NanoLotus® miljøvenlige og tenzidfrie rengøringsmidler.

Ved korrekt brug og hærdning, er holdbarheden som følgende:

• Plast & Kunststof materialer: op til 2 år

• Fælgeforsegling: op til 2 år

• Bilpleje Universal: 3 – 6 måneder

• Betonforsegling: 15 + år

• Krom & Rustfrit Stål: op til 2 år

• Bad & Sanitet Forsegling: op til 2 år

• Træ- & Sten: glatte overflader ca. 2-5 år

• Træ- & Sten: på porøse overflader ca. 5-10 år

• Bilglas Prof. Forsegling: mellem 20.- og 30.000km eller op til 12 måneder

• Glas SR (selvrensende): 2-3 år, afhængig af vejrforhold

• 2-komponent lakforsegling: op til 2 år, afhængig af vejrforhold

• Tekstil: omkring 15 vaske ved max. 40° C. (brug kun et mildt vaskemiddel, uden tenzider)

• Læder: omkring 30 vaske

Hvor meget skal man bruge:

Forbruget af forseglingsvæsken varierer fra produkt til produkt.

Se brugsanvisningen, eller etiket, og følgende:

Forseglingsvæske:

• Bilglas Prof. Forsegling: ca. 10ml pr. m²

• Bad & Sanitet Forsegling: 10-25ml pr. m²

• Bilpleje Universal: ca. 10-25ml pr. m²

• Fælgeforsegling: ca. 10-25 ml pr. m²

• Krom & Rustfrit Stål: ca. 10-25ml pr. m²

• Plast & Kunststof materialer: ca. 10-25ml pr. m²

• Glas Forsegling SR (selvrensende) ca. 10-25ml pr. m²

• 2-komponent lakforsegling: ca. 75ml pr. bil

• Tekstil: ca. 10-100ml pr. m² – afhængig af absorberingsevnen

• Læder: ca. 5-50ml pr. m² – afhængig af absorberingsevnen

• Sten: til sugende overflader ca. 100-150ml pr. m². Til glatte sten ca. 50ml pr. m²

• Træ: ca. (ikke lakeret, kun sugende) 100-150ml pr. m².

• Betonforsegling: absorberende overflader: 100-250ml pr. m².

• Betonforsegling: svagt eller ikke sugende overflader: ca. 10-40ml pr. m²

Rengøringsvæsker:

• Samtlige rengøringsmidler: 10-25 ml pr. m² (uden fortynding)

Disse oplysninger om vores produkter er yderst relevante for dig som forbruger, og vi er stolte af at kunne præsentere dem.

NanoLotus® forsegling..

De selvorganiserende partikler “binder” sig tiloverfladen, når en NanoLotus® forsegling påføres. Emnet får helt nye, unikke egenskaber. Overfladen vil være fuldstændig glat, så alle væsker blot vil perle af og tage eventuelle urenheder med sig.

Ved porøse overflader fylder nanopartiklerne porerne op indefra. Svamp, mos, alger osv. kan ikke længere hæfte til overfladen, ligeledes vil væsker blot perle af.

Dette gælder også for tekstiler og læder (både naturlige- og syntetiske fibre). Fibrene absorberer nanopartiklerne ved påføringen, og efter tørring vil hver eneste fiber være beskyttet med nano-forseglingen. Vand, olie, rødvin osv. kan ikke længere sætte sig i fibrene, og vil derfor blive afvist og prelle af som “vand på en gås”. Det behandlede tekstil fremkalder ingen allergiske reaktioner.

Forseglingen har fuld effekt efter ca. én dag (på glatte overflader og tekstiler) eller op til 2 dage (på porøse overflader). Overfladespændingen ændres med forseglingen, så væsker og andet snavs ikke længere kan hæfte på overfladen. Urenheder perler af.

Det behandlede vil stadig kunne ånde (difusionsåben), og der vil ikke være synlige forandringer .

Nanoforseglingen kan modstå de fleste kemiske og mekaniske påvirkninger og endda tåle varmepåvirkninger på op til 300°C såvel som solens skadelige UV-stråler og vinterens kulde, når hærdetiden er overstået.

Det er en positiv sidegevinst, at overfladen bliver stærkere og mere resistent mod småridser. Dagligdagens slid vil nærmest gå ubemærket hen over forseglingen. Så uanset om det gælder jord, vind, regn eller ild, så har alle 4 elementer fundet en værdig modstander.

En nanoforseglet overflade kan nemt tåle en kost eller vand med højtryk, (maximum 50/60 bar, eller 725/870 psi). En nanoforsegling holder mellem seks måneder og femten år, afhængig af det behandlede.Efter forseglingen og hærdetiden, vil man ikke mærke nogen gener fra det behandlede. Man producerer og arbejder videre som før behandlingen. Man vil derimod kunne mærke fordele på lang sigt mht. rengøring og vedligeholdelse.

Nanoforseglingen er kun ganske få nanometer tyk, og kan ikke ses med det blotte øje. Forseglingen kan kun ses under meget kraftig forstørrelse. Den danner en meget stærk kemisk forbindelse med det behandlede.

På porøse overflader er det ikke muligt at fjerne forseglingen, uden også at ødelægge det behandlede. Dette gælder også for de bløde syntetiske materialer og kunststoffer, tekstiler og læder. De vil alle blive beskadiget, hvis man prøver at fjerne nanoforseglingen.

På alle glatte overflader vil det være endda meget vanskeligt at fjerne forseglingen uden drastiske metoder såsom brug af stærke skuremidler eller ståluld, hvis man vil have blot en lille chance for at fjerne forseglingen.

Nanoteknologiske produkter er blevet testet gennem de seneste år, og de videreudvikles hele tiden, så man nu kan tilpasse forseglingen til det enkelte materiale, f.eks. glas, keramik, sten, beton, finer, gasbeton, natursten, tekstiler osv…

Nano Lotus effekten…

Hvordan holder blade og blomster sig så rene? Det spørgsmål undersøgte forskere fra universitetet i Bonn. På forhånd skulle man forvente at de blade, der havde den glatteste overflade ville være bedst til at holde sig rene, men det viste sig at være omvendt. Den hvide lotus blomst har altid kridhvide blade, men når man ser på bladene under mikroskop viser det sig at overfladen er dækket af bittesmå hår eller nåle. Når der falder støv på bladet vil det hænge fast på spidsen af nålene, og derfor bliver det meget let vasket væk, når en regndråbe ruller ned over det. Den effekt har man døbt “lotus-effekten”, og forskerne har nu brugt deres opdagelse til at udvikle nye typer af produkter.

Disse nyudviklede nanoprodukter, kan derfor anbefales i alle produktioner, hvor man ønsker en nem rengøring, og en hygiejne der er helt i top. Produkterne findes bl.a. til glas, beton, rustfrit stål, træ, læder og textil osv. Produkterne anbefales ikke kun i industrien, vi leverer også til privatbrug, hvor vi kan hjælpe til med, at beskytte det du holder af.

Denne “lotus-effekt” ønskes selvfølgelig duplikeret, da det indeholder uendeligt mange muligheder.

NanoLotus® kan på nuværende tidspunkt tilbyde en bred vifte, af forskellige nano overflade behandlinger, hvor lotus-effekten er kopieret gennem nanoteknologien.

Nanoforseglede materialer bevarer det originale udseende, eneste forskel er en usynlig smudsafvisende hinde, der samtidig beskytter mod vejr og vind, olie, pletter, ridser osv. Effektive og unikke produkter, leverer den langtidsholdbare beskyttelse.

De fleste overflader bliver nemmere at holde. Intervallet mellem rengøringen forlænges, uden synlige tegn derpå. Antibakteriel, “easy-to-clean”, neutral mod huden, ikke allergi fremkaldende – alt dette, og nem håndtering af produkterne, gør nanoforseglingen ideél på mange områder.

Hvis “lotus-effekten” aftager, skyldes det sikkert klistret snavs, (olie, fedt, nikotin kalk mv.) som ikke umiddelbart perler af, derfor kan en meget let rengøring være nødvendig, brug kun den mildeste rengøring, skyl og lad tørre. “lotus-effekten” vil nu være gendannet. Gælder det tekstiler, vil lotus-effekten dog først være synlig efter tørring. Skulle nanoforseglingen være beskadiget, kan behandlingen nemt gentages.

NanoLotus produkternes egenskaber:

• Antibakteriel

• Neutral mod huden

• Anti klæbnings effect

• Levnedsmiddelhygiejne

• Beskyttelse mod vejr og vind

• Beskytter mod ridser og skrammer

• Nem rengøring, “easy-to-clean”

• Overflader holder længere tid

• Rengørings intervallet forlænges.

• Alle forseglede overflader, bevarer deres originale egenskaber

 

Comments are closed.

 • Nordea Bank Infomation

  Reg: Nr. 5501

  Konto Nr. 3491 967 977

 • IBAN: Nr. DK4420003491967977

  BIC/SWIFT: Nr. NDEADKKK

  (CVR 30718860)

 • NanoLotus Scandinavia Aps

  Ålemarksgyden 37

  5270 Odense N

 • Tel.: (45) 29454794

  E-mail: kristiantorp@yahoo.dk.

All rettigheder forbeholdes, NanoLotus Scandinavia ApS